Home
Producten
Prijzen
Contact
Extra's

 Disclaimer

Alle genoemde prijzen op de website zijn incl. BTW.
De verzendkosten zijn voor de rekening van de klant.

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Beeld van Toen. Na het verstrijken
van 7 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim. Mocht na een herinnering niet betaald zijn, dan wordt het verschuldigde bedrag met incassokosten verhoogd.

Een levertijd van 10 werkdagen is voor ons een richtlijn. In geval van ziekte of (nationale) vakanties kan
hiervan afgeweken worden. Indien mogelijk zal de opdrachtgever hiervan bericht krijgen.
Deze heeft dan het recht om de opdracht kosteloos te annuleren.
Bij grote klussen wordt er vooraf een haalbare levertijd afgesproken.
Beeld van Toen is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing tijdens verzending.

Opdrachten van ongepast materialen zullen met opgave van reden door Beeld van Toen worden geweigerd.

Eventuele reclames worden door Beeld van Toen slechts in behandeling genomen, indien zij Beeld van Toen rechtstreeks binnen 15 dagen na levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave
van de aard en de grond van de klacht(en).

Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en de betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 
  Links  -  Sitemap  -  Disclaimer  -  Copyright (c) 2006 - 2021 Beeld van Toen